Usługi kadrowo-płacowe

Oferujemy szeroki zakres usług kadro-płacowych. Gwarantujemy profesjonalność obsługi, poufność i daleko idącą dyskrecję w sprawach personalnych.

W ramach naszej oferty proponujemy Klientom współpracę w obszarach:

  • sporządzania list płac, umów o pracę, zlecenie i o dzieło,
  • prowadzenie akt pracowniczych oraz kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach,
  • kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych,
  • sporządzanie deklaracji oraz ich elektroniczną transmisję,
  • kalkulację miesięcznych danin z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników/zleceniobiorców.