Usługi finansowo-księgowe

usługi finansowo księgoweDzięki wiedzy merytorycznej i długoletniej praktyce możemy zaproponować usługi związane z rachunkowością na najwyższym poziomie. Dla naszych Klientów oferujemy usługi w języku polskim i angielskim. Standardowe raporty możemy przygotować w dowolnym języku. W ramach naszej oferty proponujemy Klientom współpracę w obszarach:

Księgi rachunkowe

 • sporządzanie sprawozdań finansowych, bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • sporządzanie analiz, prognoz i informacji wspierających decyzje biznesowe,
 • kalkulacja danin podatkowych,  ewidencje i deklaracje (w tym m.in. CIT, VAT, VAT UE, PIT, ZUS),
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT i WDT oraz exportu / importu,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • opracowanie wielofunkcyjnych i wielojęzycznych planów kont,
 • współpraca z audytorami zewnętrznymi i audytorami wewnętrznymi Klienta,
 • reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi i ZUS.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

 • prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów,
 • sporządzanie analiz, prognoz i informacji wspierających decyzje biznesowe,
 • wyliczanie miesięcznej/kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
 • prowadzenie rejestru VAT,
 • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT-7 / VAT-7K,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych WNT i WDT oraz exportu / importu,
 • sporządzanie właściwych deklaracji VAT UE,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • roczne rozliczanie podatku dochodowego oraz sporządzanie deklaracji,
 • reprezentowanie podatnika przed organami podatkowymi i ZUS.

Ryczałt

 • prowadzenie ewidencji przychodów,
 • sporządzanie analiz, raportów dla Klienta,
 • prowadzenie wykazu środków trwałych,
 • prowadzenie rejestrów oraz sporządzanie deklaracji VAT,
 • obliczanie miesięcznego podatku dochodowego,
 • sporządzenie deklaracji rocznej.

Inne Usługi

 • outsourcing funkcji dyrektora finansowego,
 • outsourcing funkcji głównego księgowego,
 • przygotowanie polityki rachunkowości i strategii podatkowej,
 • przygotowywanie Planów Kont i procedur księgowych,
 • zaawansowane analizy rentowności, prognozy finansowe wspierające procesy biznesowe,
 • przygotowanie i kontrola wykonania budżetów, Kontrola KPI,
 • optymalizacja i automatyzacja procesów finansowych i operacyjnych,
 • rekrutacje personelu do działów finansowo-księgowych oraz podatkowych.